Poselství

Mým cílem je pracovat na osobní pohodě, vyrovnanosti a zralosti každého, kdo se na mě obrátí. Pracuji hlavně s postoji k sobě, k životu, ke světu, s hodnotami, s vlastním potenciálem a schopnostmi člověka, s jeho opíráním se o sebe samého namísto o normy a soudy okolí, s motivací a s bytím v pravdě. Základními principy mé práce jsou důvěra, opora, pravdivost, poznání sebe samého, posilování sebedůvěry a vlastní identity, probouzení osobního potenciálu, přebírání kontroly a zodpovědnosti za svůj život, sladění všech aspektů života a budování vyváženého životního směru.

 

S čím Vám mohu pomoci:

 • problémy ve vztazích: pracovních, rodinných – partnerské krize, výchova dětí
 • problémy v partnerském či manželském soužití (krizové situace, špatná komunikace v partnerství, rozchod)
 • poradenství v oblasti partnerských vztahů, řešení otázek kolem hledání partnera či partnerky a v problematice rozchodů (rozvodů)
 • komunikační potíže: před větším počtem lidí, při seznamování, hledání partnera
 • krizové či komplikované životní situace, které se zdají být „nad Vaše síly“ (trauma, nehody, nemoci, bolesti)
 • neschopnost „mít se rád“, nízká sebedůvěra, pocit nedostatečného sebevědomí a potřeby rozvíjet se v asertivních dovednostech (otázky sebehodnocení a cesty k posilování jistoty)
 • „špatné nálady“: pocity prázdnoty, ztráta energie, smyslu života, návaly strachu, úzkosti
 • seberealizace, osobnostní růst a hledání životních hodnot
 • kariérní psychologické poradenství, vypracování profesně-psychologického profilu
 • dopravně psychologické vyšetření a vypracování výstupu
 • fóbie a strachy, které nám mohou komplikovat život
 • zvyšování životní a pracovní spokojenosti či výkonnosti
 • stres a jeho zvládání
 • psychosomatická onemocnění a jejich léčba
 • závislosti, poruchy osobnosti aj.
Kdy má cenu jít za psychologem?
Když se Vám zdá, že je problém nad Vaše síly. Možná, že si pomůžete sami, možná s pomocí okolí. Psycholog a psychoterapeut Vám může pomoci situaci nezávisle pojmenovat a vyjasnit. Zároveň Vám dá nejen reflexi situace a podporu, ale také způsob řešení. Další skupinou lidí, kteří využívají psychologické služby jsou ti, kdo se chtějí posunout v otázkách osobního rozvoje či hledání životních hodnot.
Je psychoterapie vůbec účinná?
To je zcela zásadní otázka. Každý klient investuje svůj čas, peníze a vnitřní úsilí do návštěvy u psychologa. Oprávněně očekává nějaký adekvátní výsledek. Konkrétní posun. Vyřešení problému. V tomto ohledu se snažím být ke každému otevřená a pojmenovat perspektivu zlepšení či vyřešení situace. Výsledky bývají přímo úměrné závažnosti problému a motivaci klienta. Psychoterapie je jistě účinná metoda řešení osobní problémů a životních krizí, pokud jsou lidé ochotni investovat určitou energii do sebe sama. Já osobně jsem vždy velmi potěšena, když můžu být s Vámi u toho.
Rozhovor vedený mezi terapeutem a klientem v empatickém prostředí, které zajišťuje maximální důvěru a bezpečí je cestou k postupnému odhalení příčin potíží a jejich souvislostí, jež často nejsou na první pohled zřejmé. Psychoterapie rozšíří sféru osobních možností, kladně ovlivní to, jak se cítíme a co děláme.