Psycho-profil21.jpg

O mně

Magisterské studium psychologie jsem absolvovala na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (státní zkouška z klinické psychologie) a letos  ukončuji doktorské studium na Fakultě sociálních studií na téže univerzitě (obor sociální psychologie).  Na FSS vyučuji  teoretický i praktický předmět – psychologie dítěte předškolního věku. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v Institutu pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka. Během magisterských a doktorských studií jsem mimo jiné spolupracovala s Poradenským centrem Masarykovy univerzity v Brně (kariérní poradenství pro studenty SŠ, vedení workshopů se zaměřením na rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností, spolupodílení se na vedení assessment center a sociálně psychologických výcviků). Spolupracovala jsem s Akademickým centrem pro poradenství a  supervize při Masarykově univerzitě (psychologické poradenství, relaxační skupiny).

Ve své praxi čerpám především ze svého psychologického vzdělání a letitých zkušeností práce s lidmi na nejrůznějších pracovních pozicích, zejména v oblasti školení, lektoringu a rozvoje komunikačních a sociálních kompetencí. Kromě soukromé praxe jsem pracovala jako poradenský psycholog v CC Systems a.s. (psychodiagnostika, poradenská a terapeutická práce s klienty), EuroEduca o.s. (poradenství a terapeutická práce s nezaměstnanými klienty, lidmi usilující o změnu zaměstnání a dále s lidmi z azylových domů, psychodiagnostika s tvorbou psychologických profilů) a jako psycholožka ve Sdružení pro integraci mentálně postižených v Praze, kde jsem pracovala skupinově s třídními kolektivy, individuálně s učiteli a také s dětskými klienty.  Během let 2011-2012 jsem absolvovala pracovní stáž na katedře psychologie na Roehamptonské univerzitě v Londýně, kde jsem  po skončení stáže působila i nadále jako zaměstnanec katedry psychologie podílející se na  výuce a různých výzkumných projektech, spoluorganizovala mezinárodní konference, workshopy a semináře. V současné době v České republice dokončuji doktorské studium na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně zaměřené na sociální psychologii a podílím se na vývoji množství psychologických testů a dotazníků, a to například psychologických testů týkajících se měření pozornosti a dalších psychodiagnostických metod související například se sebepojetím , atribučními charakteristikami (zkoumání příčin chování), neutralizačními technikami (obranné mechanismy), přejímáním odpovědnosti. Podílela jsem se na vývoji nové semiprojektivní metody Testu reakcí na stres.

Věřím v lidský potenciál k růstu a nesmírně mě baví s klienty pracovat na objevení jejich skrytých možností. Ve svém volném časem se věnuji činnostem, které souvisí s rozvojem osobnosti jako takové a zajímám se o dění kolem sebe. Mezi moje zájmy patří sport (vytrvalostní běh, plavání, posilovna, jóga, cyklistika, turistika, horolezectví aj.), kultura a umění (absolvovala jsem bakalářské studium Dějin umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity), sebepoznání, cestování, moderní technologie.

 

Číslo magisterského diplomu: 1421/2007/0168

Přehled mojí publikační činnosti naleznete na odkaze níže:

https://is.muni.cz/osoba/64258#publikace

Odkazy na můj profil na webových stránkách:

http://www.lekari-online.cz/lekari/marketa-jankovska

 

Přehled výzkumných grantů v ČR:

4/2008- 12/2009                Výzkumný projekt - Funkce vztahu k druhým lidem v rámci sebesystému – vývojový přístup ( Kód projektu: GA406/07/1196)

Externí psycholog

http://www.muni.cz/research/projects/2836

 

1/2010- 12/2010                Výzkumný projekt- Zvládání stresu z hlediska atribucí a sebehodnocení u adolescentů

Spoluřešitel

http://www.muni.cz/research/projects/10870?lang=cs

 

1/2011-12/2011 Výzkumný projekt-  Užívání neutralizačních technik u nekriminální populace v kontextu osobnostních charakteristik a intelektových schopností jedince

http://www.muni.cz/fss/research/projects/14328

 

V případě zájmu o některé z mých publikací se mi ozvěte na email: marketa@superpsycholog.cz